Sochy

Při procházce městem musí každého zaujmout barokní sochy, které nesmazatelně podtrhují atmosféru historického města. Nejkrásnější z nich je socha Sedmibolestné Panny Marie, jejímž autorem je J. Pacák. Socha pochází z roku 1725 a stála původně namístě dnešního obchodního domu, dnes má svoje důstojné místo na náměstí před kostelem.

 Zrcadlově proti ní je umístěna socha sv. Šebestiána z roku 1714, která byla údajně pořízena jako poděkování za odvrácení morové nákazy od města. Ke kostelu byla přistěhována v roce 2005 z výklenku ve zdi na silnici u Svojanova. Obě sochy podtrhují krásu prostoru před kostelem a jsou důstojným partnerem chrámu. U čp. 168 pod starou lípou hlídá cestu do Hamrů socha sv. Prokopa z roku 1714. na mostě přes Bysterský potok směrem k zámku hledí socha sv. Václava z roku 1888, na druhou stranu je otočena socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1713. Z novodobých děl může návštěvník města vidět dřevěné plastiky vytvořené v rámci řezbářských sympozií. Město pořádá sympozium každý rok poslední týden v červenci v rámci projektu Kultura evropského venkova. Park uprostřed města zdobí Svatoplukovy pruty a Okno do Evropy, v radnici je nádherná plastiky Ryba, v zámeckém parku  na např. Metamorfóza, Slunce v dlaních, Spoutaný Kristus a další.

Soubor soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava
Volnou procházkou přes Horní a Dolní Podměstí se přesunete (ulicí Terézy Novákové a Nerudovou) k prvnímu kamennému mostu v Bystrém. Ten byl vystavěn roku 1713, nahradil brod přes Bysterský potok a usnadnil panstvu cestu na zámek. Téhož roku byl osazen sochami sv. Petra z Alkantery a sv. Jana Nepomuckého. Socha sv. Petra z Alkantery byla povětrnostními vlivy znehodnocována a navíc byla poškozena koňským povozem s kladami. V roce 1888 byla tato socha nahrazena sochou českého světce sv. Václava, která byla pořízena z finančních sbírek občanů. Byla zhotovena v dílně litomyšlského kameníka Františka Metyše. V minulosti se prostranství u mostu říkalo „U svatojánského mostu“.

Socha bolestné Panny Marie  

Socha sv. Šebestiána  

Socha sv. Prokopa  

 

Vytisknout E-mail