Projekt „ Kultura evropského venkova v roce 2007"

V loňském roce bylo nositelem projektu Maďarsko, obec Palkonya, vzdálená od nás cca 500 km.Obec leží v jihovýchodní části Maďarska na tzv. vinné stezce. Produkce vína je hlavní činností místních obyvatel. V měsíci květnu proběhla konference starostů, v červenci kemp mladých a v říjnu festival kultury.Spolu s námi navštívili Maďarsko obyvatelé Trpína, který má od roku 2001 navázánu úzkou spolupráci s obcí Palkonya.

V Maďarsku proběhly v roce 2006 v říjnu také komunální volby a nám všem známou Leonóru Becker nahradil nový starosta pan Balazs Harsagyi. V úvodním dopise mě žádal, abych jeho jménem pozdravila všechny naše občany, což nyní činím. Informace o obci můžete najít na webu www.palkonya.hu, nebo na www.cultural-village.com
Jiřina Leinweberová, starostka

Vytisknout E-mail