Projekt "Kultura evropského venkova" v roce 2010

V letošním roce proběhla Kultura evrpského venkova v poslední vesnici, která se ke společenství přidala již v rozběhnuté fázi a to v roce 2002 na festivalu v Bystrém. Rakouská vesnice Kirchheim však vzala vše velice zodpovědně a uspořádala rok plný nezapomenutelných zážitků. V květnu proběhla konference starostů, která se nesla v duchu přípravy dokomentu tzv. Town twinning - smlouva o spolupráci a partnerství vesnic. Tato smlouva je velmi důležitá pro získání dotací na tyto akce a díky ní by mělo být jednodušší vyjednávání s parlamentem. Bohužel všechny partnerské vesnice tutu smlouvu nemohli podepsat z důvodů změn v novém vedení. V červenci proběhl kemp mladých a v srpnu do Kirchheimu dorazila česká, estounská a italská delegace. Rakouští přátelé pro nás měli připravený hezký program a při závěrečném festivalu bylo všem účastníkům líto, že ty 4 dny tak rychle utekly. V řijnu se konala závěrečná konference, při které se diskutovalo o další budoucnosti, o pokračování 10ti leté tradice, o pořádání festivalů, kempu mladých, sestavil se plán na další dva roky a předběžný itinerář akcí, které by se v dalších dvou letech mohly uskutečnit. Poslední den konference proběhlo oficiální podepsání smlouvy o další spolupráci všech dvanácti vesnic. Informace o Kirchheimu a celém uplynulém roce 2010 naleznete na stránkách www.kulturdorf.eu

Vytisknout E-mail