Znak města a prapor

Prapor města

Má temně červené pozadí na němž jsou dva vlnité pruhy - žlutý a černý, které symbolizují, že město bylo založeno nad dvěma potoky - Černým a Bysterským. Žehnání praporu bylo v roce 1998.

Vytisknout E-mail

Znak města

"I šel jednou lesy těmi statečný lovec, jehož jména nikdo si už nepamatuje, s penězi do Svojanova. Šel opatrně a bedlivě se rozhlížel kolem. Když přišel do hustého podrostu, rázem se zastavil. Z nedaleka zaslechl praskot suchých větví a šelesť  pádných krůčejů.
Netrvalo dlouho, a z houštiny se vyvalil medvěd. Lovec pevně stisknul svůj oštěp.Stál jako socha, ani brvou nepohnul. Medvěd vyceniv zuby zamručel zuřivě. Po té postaviv se na zadní tlapy divoce na lovce obořil se.
Avšak zkušený lovec obratně uskočil a zvířeti zasadil smrtelnou ránu oštěpem. Medvěd zařval a prudce vrhnul se na lovce, aby ho silnými tlapami svými sevřel a k zemi porazil. Lovec obratně se otočil a vrazil prudce kopí svoje medvědovi do prsou. Hrozný dravec chroptaje klesl k zemi, několikrát ještě sebou hodil, ale brzo bylo po něm. Statečný lovec zhluboka si oddychnuv, hleděl chvíli na svou kořist a pak šel dál."

Vytisknout E-mail