Projekty s dotacemi

Modernizace a vybavení Základní umělecké školy v Bystrém

Popis projektu

Předmětem realizace tohoto projektu je modernizace stávajících prostor (učeben) základní umělecké školy, rozšíření školy o expoziční prostory ve sklepních místnostech budovy a o nové učebny vestavbou do půdního prostoru. Souběžně se stavebně technickými úpravami budovy ZUŠ dojde k dovybavení školy novou školskou technologii a školním vybavením a zařízením.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout E-mail

Podpora meziobecní spolupráce

MOS 1-1

Podpora meziobecní spolupráce
(reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

1) AKTUALITY K PROJEKTU 

6. 10. 2015, vložil: Mgr. Lorenc

V závěrečné fázi projektu Podpora meziobecní spolupráce byly zpracovány dva důležité dokumenty.

Prvním z nich je Akční plán rozvoje území SO ORP Polička na roky 2016 a 2017, která vychází z již dříve zpracovaného Strategického dokumentu. Aktivity akčního plánu jsou spíše menší časové a finanční náročnosti. Konkrétně se jedná o 3 aktivity v cestovním ruchu (Posilování vazeb veřejného a soukromého sektoru v cestovním ruchu, Trhací mapa Poličska, Doznačení terénních cyklotras v jižní části území SO ORP Polička) a 2 aktivity v sociálních službách (Komunitní plán sociálních služeb pro území SO ORP Polička, Tištěný katalog sociálních služeb území SO ORP Polička).

Druhým dokumentem je Zpráva o možnostech zřízení Centra společných služeb pro území SO ORP Polička, která byla vytvořena na základě platformy Projektu s názvem Efektivní meziobecní spolupráce. Zpráva přináší detailní informace o službách, které by obce v území potřebovaly zajistit, o finančním zabezpečení Centra, počtech a požadovaných zkušenostech jednotlivých pracovníků, provozních prostorách a potřebném vybavení Centra. I vzhledem k situaci v okolních územích/mikroregionech (zde nebudou téměř žádné služby poskytovány) se jeví zřízení Centra jako logickým prvkem ve zvyšování absorpční kapacity pro celkový rozvoj území.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout E-mail