Evidence obyvatel

Evidence obyvatel

Vykonává přenesenou působnost obecního úřadu na úseku evidence obyvatel, tj. zejména:

  • přihlašuje občana k trvalému pobytu, odděluje vyznačenou část občanského průkazu a vydává potvrzení o změně místa trvalého pobytu,
  • rozhoduje o rušení údaje o místu trvalého pobytu,
  • sděluje vlastníkovi objektu změnu počtu přihlášených osob a údaje o těchto osobách,
  • zapisuje údaje do IS EO v rozsahu působnosti ohlašovny,
V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.