Podatelna, sekretariát

Podatelna, sekretariát

 • vyřizování  agendy starosty a místostarosty včetně plánování programu
 • evidence pošty v rámci spisové služby
 • komunikace se členy rady města a zastupitelstva města
 • spolupráce s příspěvkovými organizacemi
 • zajišťování občerstvení a rautů na oficiálních akcích města a darů pro hosty
 • poskytování propagačních materiálů
 • zápisy z porad, ze schůzí rady a zasedání zastupitelstva ,vyhotovuje  usnesení
 • kompletní spisová agenda
 • spisová služba
 • obsluha telefonní ústředny
 • agenda úřední desky
 • datové zprávy dle zákona č. 300/2008 Sb.
 • ztráty a nálezy
 • podávání informací o kompetencích jednotlivých odborů
 • Sbírka zákonů - vyhledávání a zapůjčování právních předpisů zaměstnancům MěÚ a veřejnosti
 • výdej kancelářských potřeb