Stavební úřad

ÚŘEDNÍ DNY STAVEBNÍHO ÚŘADU

Pondělí 08:00 - 11:00 12:30 - 17:00
Středa 08:00 - 11:00 12:30 - 17:00

Kontakty
Ing. Jiří Pruška: mobil 777 104 121, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ilona Konečná: telefon 468 008 187, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Přihlašování do portálu stavebníka
Připravuje se
Odkaz na legislativu:
https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/pravo-a-legislativa/novy-stavebni-zakon
Dotčené orgány:
MěÚ Polička, stavební úřad: https://www.policka.org/mesto-a-urad/radnice/SU
MěÚ Polička, ochrana životního prostředí: http://www.policka.org/mesto-a-urad/radnice/OUPRaZP
MěÚ Polička, orgán územního plánování: http://www.policka.org/seznam/mestsky-urad/uzemni-planovani/
MěÚ Polička, památková péče: http://www.policka.org/mesto-a-urad/radnice/OUPRaZP
MěÚ Polička, odbor dopravy: http://www.policka.org/mesto-a-urad/radnice/OD
Silniční správní úřad pro místní komunikace: obecní úřad v příslušné obci
Orgán ochrany přírody pro kácení dřevin: obecní úřad v příslušné obci
Hasičský záchranný sbor, pracoviště Svitavy: https://www.hzscr.cz/clanek/uo-svitavy.aspx
Krajská hygienická stanice, pracoviště Svitavy: https://www.khspce.cz/kontakty/uzemni-pracoviste-svitavy/
Veterinární správa – KVS, pracoviště Litomyšl: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-pardubicky-kraj/
Obvodní báňský úřad pro KH a Pa kraje – http://www.cbusbs.cz/cs/obu-11
Kontakty pro stanoviska vlastníků veřejné technické infrastruktury
Elektronické sítě
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov
https://www.cetin.cz/web/dokumentace-site/zadani-zadosti-o-vyjadreni
Rozvody VN, NN
ČEZ Distribuce, a. s.
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/
STL plynovod a přípojky
GasNet, s.r.o.
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
v zastoupení GridServices, s.r.o.
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko
Vodovod (Bystré, Bystré - m.č. Hamry, Trpín - m.č. Hlásnice, Nedvězí)
Technické služby Města Bystré s.r.o.
sídlo: Sulkovská č.p. 340, 569 92 Bystré
https://www.tsbystre.cz/
Vodovod (Jedlová, Trpín)
VHOS, a. s., provozní útvar
sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
https://www.vhos.cz/cs/technicka-vyjadreni
Vodovod (Svojanov)
Vodovod Svojanov, Svojanov 25, 569 73 Svojanov
https://www.mestyssvojanov.cz/soucasnost.htm
Vodovod (Hartmanice)
Obec Hartmanice, Hartmanice 109, 569 92 Bystré u Poličky
http://www.hartmanice.net/
Kanalizace (Bystré)
Technické služby Města Bystré s.r.o.
sídlo: Sulkovská č.p. 340, 569 92 Bystré
https://www.tsbystre.cz/
Kanalizace (Jedlová, Trpín, Nedvězí, Svojanov, Hartmanice)
Příslušná obec
Veřejné osvětlení (Bystré)
Technické služby Města Bystré s.r.o.
sídlo: Sulkovská č.p. 340, 569 92 Bystré
https://www.tsbystre.cz/
Veřejné osvětlení (Jedlová)
Osvětlení a energetické systémy a.s.
Divize Přelouč – správa VO Východní Čechy,
sídlo správy: ul. Pražská 757, 535 01 Přelouč
http://www.o-es.cz/divize-prelouc.html
Veřejné osvětlení (Trpín, Nedvězí, Svojanov, Hartmanice)
Příslušná obec
Místní rozhlas:
Příslušná obec
Kontakty pro stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury
Silnice Pardubického kraje
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
https://www.suspk.cz/usek-majetkove-spravy
Místní komunikace
Příslušná obec
Odkazy:
MMR ČR:
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo
Komora autorizovaných inženýrů a techniků:
http://www.ckait.cz/autorizovane-osoby
Komora autorizovaných architektů:
https://www.cka.cz/
Radonový průzkum (oprávněné osoby):
https://www.sujb.cz/aplikace/radon/?action=show&table=tab_a
Energetický štítek (oprávněné osoby):
https://www.mpo-enex.cz/experti/
Společenstvo kominíků ČR - revizní technici komínů:
http://www.skcr.cz/pro-verejnost/seznam-reviznich-techniku
Národní institut pro integraci osob:
https://www.nipi-bp.cz/konzultacni_strediska/ks_kraj_pardubicky