Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Veřejné vyhlášky a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
26.07.2023 03.10.2023 Veřejná vyhláška - Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
3910/2023 Kuklová Pavlína
03.11.2022 31.12.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obené povahy
5293/2022 Kuklová Pavlína

Finanční oddělení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.09.2023 - Rozpočtové opatření č. 2/2023
2/2023 Kuklová Pavlína
23.08.2023 - Informace o zveřejnění - Mikroregion Poličsko
Kuklová Pavlína
23.08.2023 - Informace o zveřejnění - Kraj Smetany a Martinů
Kuklová Pavlína
16.06.2023 - Informace o zveřejnění závěrečného účtu DSO Svazek obcí AZASS
2022 Kuklová Pavlína
29.05.2023 - Závěrečný účet Města Bystré za rok 2022
2022 Kuklová Pavlína
20.12.2022 30.06.2024 Rozpočet na rok 2023
2023 Kuklová Pavlína
16.12.2022 - Střednědobý výhled rozpočtu města Bystré 2023 - 2026
4/2022 Kuklová Pavlína
02.12.2022 - Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu - Svazek obcí Azass
2023 Kuklová Pavlína
29.11.2022 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2025 Mateřská škola Kvítek Bystré
2024 Kuklová Pavlína
29.11.2022 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2025 Základní umělecká škola Bystré
2024 Kuklová Pavlína
29.11.2022 30.06.2024 Návrh rozpočtu roku 2023 - Město Bystré
2023 Kuklová Pavlína
29.11.2022 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 - 2026 Město Bystré
2023 Kuklová Pavlína
02.02.2022 - Zveřejňování informací - Svazek obcí Kraj Smetany a Martinů
Kuklová Pavlína
02.02.2022 - Zveřejňování informací - Svazek obcí Mikroregion Poličsko
Kuklová Pavlína

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.08.2023 15.08.2026 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - SDH Bystré
4131/2023 Kuklová Pavlína
28.07.2023 29.07.2026 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - TJ Sokol Bystré
3953/2023 Kuklová Pavlína
10.07.2023 11.07.2026 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Domov Bystré o.p.s.
3713/2023 Kuklová Pavlína
24.06.2022 30.06.2025 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Domov Bystré o.p.s.
3124/2022 Kuklová Pavlína
23.06.2022 30.06.2025 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - TJ Sokol Bystré
3109/2022 Kuklová Pavlína
22.06.2022 30.06.2025 Smlouva o poskytnutí individuální dotace - SDH Bystré
3085/2022 Kuklová Pavlína
22.06.2021 30.06.2024 Smlouva o poskytnutí indivuduální dotace - DOMOV Bystré o.p.s
Ing. Martina Škorpíková
16.06.2021 30.06.2024 Smlouva o poskytnutí indivuduální dotace - TJ Sokol Bystré
Ing. Martina Škorpíková
16.06.2021 30.06.2024 Smlouva o poskytnutí indivuduální dotace - SDH Bystré
Ing. Martina Škorpíková

Prodeje, pronájmy, směny

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.09.2023 03.10.2023 Záměr dispozice s majetkem - pronájem nebytových prostor
23/2023 Kuklová Pavlína

Obecné

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.05.2023 - Informace o spotřební dani - odpadní oleje
2360/2023 Kuklová Pavlína
20.02.2023 - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
1151/2023 Kuklová Pavlína
17.01.2023 - Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
2022 Kuklová Pavlína
04.01.2023 - Informace správce poplatku
2023 Kuklová Pavlína